Wednesday, 30 March 2011

8.nädal M-õpe

Tutvusin materjalidega m-õppe kohta ja leidsin taas kinnitust sellele, et tehnoloogiat saab väga edukalt kasutada ära õppimisprotsessi põnevamaks ja teatud teemade puhul ka tõhusamaks muutmiseks. Ise pea väga heaks õuesõpet, sest vahetu kogemuse kaudu õiges keskkonnas õpitu, eriti kui see toimub läbi praktilise tegevuse, on tõhusam tavapärasest õppimisest. Samas on see siiski üks alternatiiv, mitte ainus võimalus. Erinevaid meetodeid ja vahendeid tuleb omavahel ikkagi kombineerida ja uusi vahendeid ning m-õpet saab kasutada ikkagi teatud teemade õpetamiseks.
Mulle meeldivad GPS-mängud ja ka mobiiltelefonide rakendamine õppetöö jaoks. Samas arvutit ma loodusesse ei tassiks. Kombineerides omavahel looduses liikumist koos abivahenditega ja arvuti abil teostatavat infootsimist või kogutu talletamist, annab ilmselt väga hea tulemuse.

Valisin mängu Geopeitus. Kuna see sobib hästi ka väiksematele õpilastele, kellega minul just oma igapäevatöös tegeleda tuleb.
Mängukäik on arusaadav ja tahan seda kindlasti oma õpilastega mingil hetkel proovida. Tekkis küll küsimus, kust saada vajalik hulk seadeid mänguks.
Kuna kodunne ülesanne jääb mulle pisut ebaselgeks, siis ma pole päris kindel, kas uurimusküsimuste sõnastamine on see, mida oodatakse, aga annan oma parima.

Uurimusküsimused:

  • Kui  jõukohane on mäng 1.kooliastme õpilastele? Mis valmistab raskusi, mis tekitab positiivseid emotsioone? Mida õpitakse mängu käigus?
  • Milliseid oskusi ja tegevusi nõuab mängu ettevalmistamine ja läbiviimine õpetajalt? Milline on mängu kasutegur?
Empiiriliselt andmete kogumiseks kasutaksin vaatlust ja intervjuud. Vaatluse kaudu saab andmeid koguda lapsi puudutava küsimuse kohta ja intervjuu kaudu õpetajate arvamuste kohta. Rühmaintervjuud peaksid olema ka õpilastega, sest vaatlusel võib midagi märkamata jääda. Lisaks püstitatud küsimustele saab esitada intervjuu puhul täpsustavaid küsimusi. Ka oleks hea salvestada mängu käik videona, et selle abil infot saada ja talletada.

No comments:

Post a Comment