Sunday, 13 March 2011

5.nädal Kodune ülesanne

Valisin õpisituatsiooniks kevademärkide otsimise Eestimaal 1.klassi lastega. Uurimusküsimused on siin veel lihtsad ja õpetaja roll suunamisel on suurem, kui vanemate õpilastega.

Uurimusküsimused: need aitab püstitada õpetaja.
Milliseid kevademärke me hakkame otsima?- valitakse välja lastega koos. Näiteks:
Millal saabuvad kuldnokad Eestimaale?
Millal saabuvad metsvindid Eestimaale?
Millal näed esimest lapsuliblikat?
Millal hakkavad õitsema pajud?
Millal hakkavad õitsema lumikellukesed?
Millal hakkavad õitsema paiselehed?
Millal hakkavad õitsema sinililled?

Võrdleme, millises Eestimaa osas neid märke kõige enne märgatakse.
Hüpotees: kõige varem märgatakse esimesi kevadmärke Lõuna-Eestis ja hiljem Põhja-Eestis. (koos vaadatakse kaarti).

Tegevused:
Pildid seinal otsitavate objektide kohta. Veebist vaadatakse objekte. Linnuhäälte kuulamine.
Looduse vaatlemine. Kevadmärkide otsimine.
Oma vaatlusandmete sisestamine
 http://tere.kevad.edu.ee/?aasta=2011&taust=22&valik=tulemused&fail=tulemused&a=2011
Vaatlusandmete võrdlemine
Eestimaa kaardile märkimine, kus kevadmärke kõigepealt märgati.
Oma klassi vaatlusandmete võrdlemine teistega.
Kokkuvõtete tegemine.

Probleemilahendus:
Vastavalt tehtud vaatlustele ja järeldustele.

Kuigi õpetaja roll on siin päris suur, et kõik tehtud saaks, siiski annab see õpilastele esmased uurimiskogemused ja võimaluse ise uurida- vaadelda. Õpilased saavad teha vaatlusi üksi, aga neist kokkuvõtete ja järelduste tegemine toimub koostöös.

No comments:

Post a Comment