Wednesday, 2 March 2011

4.nädal

Tutvusin erinevate õppematerjalidega. Tegin enda jaoks  neist  mõned märkmed.

Evald Sepa tööga kontseptuaalse sidususe kohta oli päris huvitav. Kuna teema oli seotud loodusõpetusega, siis lugesin materjali läbi ja sain sealt mitmeid häid mõtteid enda jaoks.
Lähtudes meile pakutud teemast, siis sain teada, et kontseptuaalne sidusus on isiku mõistete süsteemi iseloomustav omadus. Uus mõiste leiab koha teiste mõistete seas. Suures osas on see sidusus sarnane, aga samas ka erinevatel inimestel varieeriv, sest meie taustateadmised, millega uusi teadmisi siduda, on erinevad. Saa jaguneb omakorda kolmeks: mõisteline (objekti või nähtuse olemust määravad tunnused; loogiline suurus), kontekstiline (infost arusaamine ja sidususe loomine sõltub selle esitamise kontekstist; peaks olema seotud nii teoreetiline kui ka praktiline pool) ja esitlusviisiline (sõltub, kuidas materjali esitatakse: visuaalselt, verbaalselt. See põhineb kolmel järjestikulisel tegevusel: objekti määratlemine, selle süsteemi paigutamine, erinevate esitlusviiside üleminek) sidusus. Hea on kasutada erinevaid meetodeid, aga nendega ei tohi ka üle pingutada: võib tekkida kognitiivne ülekoormus, eriti nõrgematel õpilastel.

K.Kübara tekstitöötlusemudeliga tutvudes oli minu jaoks põhiline mõte, et verbaalset teksti arusaadavamaks muuta, võiks kasutada lisaks situatsioonimudelit. Ja kindlat lauset töödeldes peab arvestama, et see on seotud ümbritsevate lausete ja kontekstiga. Sidus tekst jääb meelde tervikuna, vastupidisel juhul jäävad meelde vaid teatud eredamad laused. Tekstist arusaamine pole passiivne analüüs vaid konstruktiivne protsess. Suulist teksti on raskem mõista ja töödelda kui kirjalikku. Seda lihtsustab, kui oleme teksti esitaja häälega harjunud ja see on esitatud loogiliselt ja parajas tempos. Tekstist arusaamist raskendab ümbritsev müra.

Mudelite puhul meeldisid mulle väga pakutud näited. Eriti huvitav ja kindlasti ka minu poolt rakendust leidvad on loovusülesanded ja veebipõhised mudelid. Keelemudelid olid ka head: neid soovitan tuttavatele keeleõpetajatele.

No comments:

Post a Comment