Sunday, 15 May 2011

Õpidisaini analüüs pedagoogiliste komponentide alusel


Programmi aadress ja tutvustus.
Eesti Rahva Muuseumi veebipõhine töövihik


Millal kasutamiseks?

Saab kasutada nii tavatunnis kui ka arvutiklassis läbiviidavaks ainetunniks.
Mõeldud algklassiõpilastele.

Kuidas töötamiseks?

Saab kasutada individuaalseks ja paaristööks. Kuna tööjuhendid on selged, siis saab rakendada iseseisvaks tööks.

Õpikeskkonna pedagoogilised elemendid

Tekstid lugemiseks, pildid, valikvastustega ülesanded, ühendamine, kokkusobitamine.


Kognitiivsed tööriistad õpikeskkonnas

Vastuste valik ja võimalus uuesti valida . Saab näha õigeid vastuseid ja selgitusi nende kohta.


Metakognitiivsed tööriistad õpikeskkonnas

Puuduvad.

Motivatsiooni tõstvad elemendid õpikeskkonnas

Võimalus uuesti proovida ja parandada vastuseid. Kiitus õige vastuse puhul.

Toetuse elemendid

Jutustaja tekst lugemiseks ja teemasse minemiseks, vastused koos selgitustega enesekontrolliks.

Milliseid õpimustreid saab õpikeskkonnas läbi viia?

Tutvud teemaga, täidad selle kohta ülesanded, kontrollid tehtu üle, saad teha parandusi, loed selgitusi vastuste kohta.

Seosta õpikeskkonna pedagoogilised elemendid õppimisteooriate printsiipidega

Biheivioristlik õpikäsitlus- õppematerjalid, jutustaja tekst, ülesanded
Kognitivistlik õpikäsitlus- õpitud teadmiste rakendamine ülesannetes, saab end kontrollida

Plussid-miinused ja muud kommentaarid (tähelepanekud keskkonna hindamisel)

+ huvitav ülesehitus ja palju pildimaterjali
+ enesekontrollivõimalus
+ lihtne navigeerida
+ erinevad ülesanded
-           selgitavad tekstid ei anna alati piisavalt informatsiooni ülesannete täitmiseks
-           vastuseid saab vaadata ka enne ülesande lahendamist