Wednesday, 2 March 2011

Mõistekaardid, mälukaardid ja järelduskaardid

Selle teema puhul oli mulle siiani tuttav vaid mõistekaardi mõiste. Mõistekaarte olen ise teinud ja ka õppetöös õpilastel teha lasknud. Mulle tuttavad on mõistekaardi loomise tarkvaradest: VUE, X-Mind, Mindmeister. Kõige tuttavam on neist VUE.
Mõistekaart sisaldab ühendatud mõisteid ja nendevahelisi seoseid. Seda saab kasutada nii õppemeetodina kui ka teadmiste kontrollimeetodina ja igas vanuses õppurite puhul. Nooremas kooliastmes on sõnade, terminite asemel pildid. Mõistekaart hõlbustab mõistete omandamist, seoste loomist. muudab teoreetilise materjali arusaadavamaks ja piltlikumaks. On hästi rakendatav oluliste terminite ja mõistete õppimiseks.
Minu eelmise semestri õpikeskkonna mõistekaart.


Lisan siia Ingridi poolt tehtud mõistekaardi mõistekaardi kohta. 
Mõistekaardil puudub võrreldes meelekaardi ehk mälukaardiga kindel struktuur. Mälukaardil on kindel struktuur:  keskel on teema, mis hakkab hargnema alateemadeks jne. Mõistekaardil on väikseimaks ühikuks lause. Lauseid võib moodustada mõistekaardi abil erinevaid, aga need peavad olema mõtestatud. Mõiste määratlus on mõistekaardimeetodi puhul suhteliselt vaba.

Järelduskaart on hea visualiseerimisvahend õpitust järelduste tegemiseks. Selle abil saavad õpilased teha järeldusi oma otsustuste ja nende tagajärgede kohta. Eriti hea on seda kasutada probleemsete situatsioonide puhul. Õpilased saavad teha nii positiivseid kui ka negatiivseid otsuseidid ja näevad järelduskaardi abil, millised on nende tagajärjed. See aitab teha õigeid järeldusi.

http://www.christthekingprm.cardiff.sch.uk/images/pagemaster/MultiFlowMap.jpg

Mälukaart  on ülesehitatud hierarhiliselt kindla struktuuriga.

2 comments:

  1. Põhjenda, miks su esimene joonis ei ole päriselt mõistekaart?

    ReplyDelete
  2. Lisasin tööle Ingridi mõistekaardi mõistekaardi kohta, mis on haridustehnoloogi blogis.
    Minu mõistekaart pole õige, sest puuduvad seosed ja sõnad, mis mõisted diagrammiks seoks.

    ReplyDelete