Sunday, 20 March 2011

6.nädal Rühmatöö valmimisprotsess

Rühmatöid olen teinud päris palju: arvutipõhiseid rohkem küll ülikoolis, kui algklassiõpilastega oma põhitööl. Algklassiõpilased on teinud rühmatöid teatud teemade kohta videote ja esitluste valmistamiseks.

Valisin MP3 ekoolituse ettevalmistamise rühmatööna.
1) …mitu liiget oli rühmas ja kuidas rühm kokku sai (mida oleks tulnud teha teisiti?)
Rühmas oli 4 liiget. Osalejate arv oli piisav tõhusaks rühmatööks. Grupp sai kokku pandud vastavalt vajadusele.
2) …millised raskused ilmnesid rühmatööd tehes

Raskusi väga palju ei olnud. Kuna eelteadmised olid rühmaliikmetel erinevad, siis probleeme oli mõnel rühmaliikmel, kes pidi enne rühmatöösse aktiivselt lülitumiseks enda arendamisega tööd tegema. Veidi raskendas tööd aja-faktor: inimesed said teemaga tegeleda erineval ajal ja see mõneti segas töö valmimist (pidi ootama, kui kõik oma osa valmis said).

a) seoses tehtava ülesande mõistmisega (mida oleks tulnud teha teisiti?)
Ülesande mõistmine oligi seotud sellega, et eelteadmised olid erinevad. Samas teised rühmaliikmed suunasid ja aitasid vajadusel.

b) seoses rühmaliikmete vahel ülesannete jagamisega (mida oleks tulnud teha teisiti?)

Ülesanded said jagatud vastavalt kogemusele ja oskustele.

3) Loe teiste kursusel osalejate kogemusi ja tee oma blogis üldistus, millised tegurid on olulised, et kujuneks jagatud arusaamine rühmas
4) Milline on õpikeskkonna valiku ja selle funktsionaalsuste roll rühmas jagatud arusaamise kujunemisel?

No comments:

Post a Comment