Monday, 28 March 2011

7.nädal Enesejuhitud õppimine

Selle nädala materjalid olid huvitavad ja ka lähedased, sest magistratuuri õppima asumine sai just ajendatud enda jaoks paika pandud vajadusest ning tõukejõuks oli sisemine motivatsioon.
Enesejuhitus õppimine seostub õppuriga, kes suudab ise oma vajadused ja huvid paika panna ja sellele vastavalt otsib võimalusi enese arendamiseks ja oma teadmiste-oskuste baasi suurendamiseks. Vahel sunnib õppima väline vajadus (näiteks täiendkoolituse vajadus töökohal), aga enamasti on motivaatoriks just sisemine vajadus. Ja sisemiselt motiveeritud õppija on püsivam ja ilmselt ka oma tegevustes järjekindlam. Ta peab oskama planeerida oma eesmärke ja tegevusi nii, et tulemused oleksid võimalikud head. Vajalik on õppimine läbi praktiliste tegevuste: siis on omandamine kergem. Ja üks peamisi märksõnu on pidev protsessi kontroll ja analüüs, et vajadusel saaks kohe tegevusi korrigeerida. Refleksioon ja hindamine kuuluvad samuti kindlalt enesejuhitud õppimise juurde. Ja tõhusam on õppimine siis, kui seda tehakse sotsiaalses kontekstis: koos teiste õppijatega, kes annavad tagasisidet ja aitavad analüüsida ja mõista protsessis omandatavat.
Alati ei õnnestu enesejuhitud õppimine, sest õppija ei oska enda jaoks adekvaatselt määratleda oma vajadusi, eesmärke ega oma vajalikku motivatsiooni või pärsib tema enesehinnang või valitud meetodid protsessi edukust.

Koolielu kasutaja olen ma juba mõnda aega. Olen osalenud ka Koolielus pakutud e-kursusel fototöötlusest. Ja hetkel valmistame me ette helifailidega seotud e-kursust.
E-kursused on üks väga hea võimalus enesejuhitud õppija jaoks. Kui õppija leiab, et tal seda koolitust vaja on, siis seal on olemas tema jaoks nii teoreetiline baas kui ka praktilised tegevused, mille kaudu õpitakse. Need kursused  lasevad paindlikumalt paika panna oma ajakava, aga samas on seal olemas sotsiaalne faktor, mis aitab saada tagasisidet oma toimingutele ja peegeldada ka kaasõppijatele nende tegevuste nõrku ja tugevaid külgi.
Need kursused saavad kasutada erinevaid keskkondi: näiteks ajaveebe, foorumeid, googledocsi jt koostöövahendeid ning avatud õpikeskkondi (nende valik sõltub kursusest, juhendajatest ja kasutussobivusest).
Lisaks avatud e-kursustele on head ka muud õppimisvõimalused veebis: nt ITunes U loengud või Vikerraadio Ööülikooli loengud või suur hulk erineva valdkondade  artikleid, mida veebis leida võib. Motiveeritud enesejuhitud õppija, kes on oma eesmärgid määratlenud ja teab, mida ta tahab, siis leiab endale väga palju erinevaid võimalusi.

No comments:

Post a Comment