Friday, 25 February 2011

Õpidisaini kirjeldus

Valisin kirjeldamiseks Miksikese keskkonna peastarvutamise drillprogrammi Pranglimise

 http://miksike.ee/.

Kuna õpetan algklassides ja kasutan seda peastarvutamise harjutamiseks, siis saigi selline valik tehtud.
Kes õpib: võimalik kasutada erinevates vanuseastmetes, sest tasemeid saab määratleda.
Mida õpib: peastarvutamine, nii liitmine-lahutamine, korrutamine-jagamine kui ka võrdlemine ja lünkamine.
Kuidas treenitakse: valid ala, raskusastme ja saadki väljakule sobivad tehted.
Kordamine: väljakul  saad harjutada pidevalt ja kordade arv pole piiratud.
Kuidas stimuleeritakse õppimist (negatiivne või positiivne tagasiside): arvuti annab teada, kui arvutaja on jõudnud järgmisele tasemele ja annab ka teada, kui arvutuses tekkis viga. Lõpus näidatakse vigu ja soorituse tulemust.
Interaktiivsus: pidevalt on võimalik oma tulemust võrrelda teiste arvutajatega- see motiveerib õppurit taas ja taas proovima oma tulemust parandama. Ka oma tulemuse paranemisest saab kohe tabelist teada. Hea on klassiga koos käia arvutamas: siis tekib omavaheline võistlus ja püüd oma tulemust parandada.
Võistlusmoment: kord aastas toimuvad võistlused nii maakondlikul kui ka riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Õpetajal on võimalik ka endal klassi jaoks luua võistlusväljakuid.


Üldiselt pean ma paremaks probleemküsimuste püstitamist ja neile lahenduse otsimist, kui drillimist, aga teatud ainetes (matemaatika, ka keeleõpetus) on drillimine vajalik. Peastarvutamise harjutamiseks on sellised drillprogrammid vajalikud. Ja pranglimine on sellistest võimalustest väga hea: on võimalik ikka ja jälle uuesti proovida, saab tagasisidet ja omavahel ka võistelda.

No comments:

Post a Comment