Thursday, 17 February 2011

2.nädal kodutöö

Uurimistrendid:
Õpidisaini ajastu- rõhk õpetamise sisul, õpitegevuste juhistel. N: tavapärane õpe klassiruumis.
Sõnumi disain- rõhk sõnumi edastamisel (heli, pilt, erinevad meediaformaadid). N: http://www.erm.ee/files/t66vihik/html/T66vihik.html
Simulatsiooni ajastu- tehnoloogia kasutamine võimaldab õpetada efektiivsemalt kasutades simulatsioone. N: http://celestia.sourceforge.net/  
Tervikõpikeskkondade ajastu- kombineeritakse sisu, edastamise viise ja õpikeskkonda vastavalt vajadustele. N: tund arvutiklassis, kus vastava teema jaoks kombineeritakse erinevaid keskkondi ja vahendeid.
Tehisintellekt kui õpikeskkond- modelleerimine, mudelite kasutamine. N: http://mudelid.5dvision.ee/
Personaalne ja kogukondlik õpikeskkond- enesejuhtiv ja elukestev õppimine, ühine probleemilahedamine, õpikogukonnad, -võrgustikud. N: rühmatööna filmi loomine heategudest
Laiendatud õpikeskkond- mobiilne, reaalse ja virtuaalse maailma hübriid õppimisel, hajutatud õpikeskkonnad. N: tutvumine päästeametiga ja selle tööga, ennetus: klassiruumis, virtuaalselt ja kohapeal depoos

No comments:

Post a Comment