Friday, 18 February 2011

IPadi kasutamisvõimalused

IPad on kahtlemata uus ja innovaatiline vahend õppetööks. Ta pakub palju võimalusi: simulatsioonid, tõhus otsingumootorite kasutamine, kasutamine sisu loomiseks jne. Samas iga sellise laia kasutusvõimalusega vahendi rakendamine toob kaasa teatud riske. Sülearvuti klassiruumis projekt tõestas, et lisaks mõtestatud kasutamisele, tegelevad õpilased õppetöö ajal ka asjadega, mis tähelepanu hajutavad ja õppimist segavad. Seega ainult iPadi kasutamisest lähtuv tund minu arvates hea mõte pole. Samas kombineerides iPadi teiste õppimisstrateegiate ja - vahenditega, on see kahtlemata huvitav ja erinevaid võimalusi pakkuv.
Õpetaja peab enda jaoks korralikult tunni ülesehituse ja iPadi kasutamise vajalikkuse teatud õpioskuste omandamisel paika panema ja siis võib sellest saada igati hea abivahend.
Õpilaste valmisolek uute tehnoloogiliste vahendite kasutuselevõtuks on kahtlemata positiivne.

No comments:

Post a Comment