Tuesday, 5 April 2011

9.nädal 6-mütsi metoodika

Tutvusin materjalidega toetussüsteemide kohta haridustehnoloogilistes õpidisainides ja ka evalveerimise kohta. suur osa loetust oli juba varem tuttav, aga asjade meeldetuletamine ja süsteemsem läbitöötamine oli kasulik.
Ka 6-mütsi meetodiga olen varem kokku puutunud nii koolitustel kui ka aktiivõppe loengus, kus pidime teemal aktiivõpe mütside abil oma arvamusi avaldama ja põhjendama.
Mulle tundubki, et see meetod on hästi rakendatav just sellise arutelu korral, kus inimesed lahendavad mingeid probleemülesandeid või püüavad mingeid uusi projekte või materjale luua. E-õppes saaks seda rakendada rühmatöös, kus on vaja arutleda uue teema üle, millest täpne teadmine veel puudub, ühise probleemi lahendamisel, kus ühest lahendust pole ja parim tuleb välja mõelda.

No comments:

Post a Comment